Kick off Bærekraftprosjektet

Kick off Bærekraftprosjektet
Torsdag 21. september
07:30 - 10:30
Sted
Kvåstunet.i Lyngdal
Pris
Gratis
Påmelding
Påmeldingsfrist: 19.09.2023
Registreringsfrist er utløpt

Kick off Bærekraftprosjektet

VELKOMMEN TIL KICK OFF BÆREKRAFT!
Vi lanserer starten på et matnyttig og spennende prosjekt for å bistå bedriftene i Lister/Lindesnes til å arbeide systematisk med bærekraftsmålene.

Lister Næringsforening sammen med Lister Nyskaping, Lindesnesregionens Næringshage og hele næringsalliansen på Agder i samarbeid med FNs bærekraftorganisasjon United Nation Global Compact (UNGC) starter opp et fireårig prosjekt som skal bistå medlemsbedriftene for å nå bærekraftsmålene.


Prosjektet er støttet økonomisk av Sparebanken Sør stiftelsen med kr. 16,3 mill over 4 år. Med disse midlene skal det bl.a.ansettes en ressursperson som skal koordinere arbeidet i hver region på Agder. 1 av disse har Lister/Lindesnes som arbeidssted.

Denne dagen presenterer vi prosjektet og inviterer alle medlemsbedriftene til å møte opp og bli kjent med hvordan arbeidet skal legges opp og hva slags hjelp den enkelte bedrift kan tilbys for å nå målene.

Bærekraft er et konkurransefortrinn hvor noen er kommet langt, andre kortere. Vi ønsker gjennom prosjektet å skape en arena som kan både kan være en hjelp, men også en inspirasjon til å sette seg realistiske og gjennomførbare mål.

På kick-off samlingen får vi besøk av den nasjonale prosjektlederen fra UNGC som vil orientere om prosjektet, Maria Handal.
Stortingsrep. fra Energi- og miljøkomiteen Gro Anita Mykjåland vil presentere de nasjonale målsettingene.
Green Yard AS og Nordan AS vil fortelle hva de har gjort for å sette bærekraft på dagsorden, utfordringer og muligheter.

Lister Nyskaping vil sammen med Lindesnesregionens Næringshage presentere redskap/metodikk for hvordan den enkelte bedrift kan få den hjelpen de trenger for å jobbe med bærekraft på en måte som passer dem.
Program
07:30 - 08:00

Frokost

Vi starter med en god frokost og tid til en prat
08:00 - 08:15

Velkommen og presentasjon

Vi presenterer dagens program og gjester
08:15 - 08:45

Presentasjon av Bærekraftprosjektet

Prosjektleder i United Nation Global Compact Maria Handal presenterer bakgrunn og målsetting med Bærekraftprosjektet.
- Hvorfor
- Hvilke mål setter vi for prosjektet
- Arbeidsform
08:50 - 09:10

Bærekraft - en nasjonal og internasjonal satsing

Stortingsrepresentant og medlem av Energi- og miljøkomiteen Gro-Anita Mykjåland presenterer de nasjonale målsettingene.
09:15 - 09:45

Hva gjør vi for å nå bærekraftsmålene?

Green Yard AS og Nordan AS presenterer sitt arbeid med å nå bærekraftsmålene for sin virksomhet.
- Utfordringer og muligheter
09:45 - 10:15

Kompetanse og veiledning til bedriftene

Lister Nyskaping og Lindesnesregionens næringshage presenterer kompetanse og hvilken hjelp de kan tilby bedriftene med å nå sine prioiterte mål.
Vi vil tilby hjelp til å jobbe inn i enkeltbedriftene med deres unike utfordringer. I i samarbeid med UN Global Compact vil vi være en samlet kraft for å bistå bedriftene med omstilling og utvikling knyttet opp mot det grønne skiftet,