Upphandlingsseminarium Serviceresor

Onsdag 24 april
09:30 - 17:00
Plats
Ersta konferens
Pris
Pris 1 400 kr
I konferensavgiften ingår lunch och fika.
Anmälan
Sista anmälningsdag 2024-04-19
Anmäl mig

Upphandlingsseminarium Serviceresor

Det är nu snart dags för vårt årliga seminarium om upphandlingsfrågor inom Serviceresor. Vi ser fram emot att träffas på Ersta konferens, Stockholm den 24 april för att tillsammans kunskapa, inspireras och diskutera dessa frågor.

Klara punkter i Programmet (fler tillkommer):

* Nytt kring lagar och regler som påverkar upphandling för serviceresor.  Ulf Hökeberg med kollegor från Titov & partners
* Kan vi synka oss mer? Utifrån kända kommande upphandlingar i det nationella upphandlingsschemat diskuterar vi vad vi kan göra för att öka chansen att få fler anbud
* Hur kan man upphandla för att motverka personalbrist? I gruppdiskussioner tar vi oss framåt i denna fråga. 
* Kan man använda AI i upphandling? Per Werling från Antirio ger oss reflektioner och kunskap kring detta
* Nytt modellavtal och indexkorg samt nya/uppdaterade kravbilagor för personbil och specialfordon. Vad är nytt? Vad är bra att tänka på?
* Mer koll på fordonen! Vi får höra Peter Lundqvist, Skånetrafiken berätta om det arbete de gjort för att samla in information från fordonen och vilka möjligheter det ger för verksamheten
* Kan vi samverka mer vid upphandling? Inom andra delar av kollektivtrafiken samverkar flera huvudmän i samma upphandling (tex kring biljettsystem). Vi diskuterar nyttor och möjligheter.
* Hållbara produktionskedjor. Vad bör man tänka på? Kan man ställa krav? Fallgropar? Malin Kjellqvist, ETI Sverige berättar mer
Värd för temadagen

Mattias Andersson

Svensk Kollektivtrafik
I samverkan med Svenska Färdtjänstföreningen