Forsvarskonferansen 2023

Forsvarskonferansen 2023
Onsdag 20. september
09:00 - 16:00
Sted
Scandic Hell
Pris
Pris 950 kr
Påmeldingsfristen er utløpt

Forsvarskonferansen 2023

Forsvarskonferansen har i år fått tittelen Nordisk samarbeid i en NATO-ramme.

Hensikten med konferansen er å synliggjøre de utfordringer og muligheter som dagens sikkerhets- og forsvarspolitiske situasjon gir for samfunn, næringsliv og forsvar. Hvordan påvirker krigen i Ukraina oss? Hva kan svensk/finsk NATO-medlemskap innebære?

Gjennom en kombinasjon av innlegg, samtaler, utstillere fra næringslivet og demonstrasjon av Forsvarets kapasiteter, er målet å sikre økt kompetanse for alle deltakerne, etablere et tettere nettverk og sammen ha en fin og meningsfull konferanse.

Hit kommer forsvarssjefen, leder for Stortingets Utenriks og Forsvarskomite, tidligere forsvarsminister i Sverige, Generalmajor i Finland og mange, mange fler.

Kom, du også!